Trainer, Coach of Manager?

Privacybeleid & cookies

Trainer Coach Manager (hierna ‘TCM’) verwerken gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant.

Verwerking:
Onder verwerking wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, wijzigen, aanvullen of doorsturen van gegevens.

Rechtmatig:
Een verwerking kan alleen rechtmatig zijn als duidelijk beschreven is met welk doel de gegevens worden verwerkt en als dat doel valt binnen één van de zes grondslagen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt. Deze zijn:

 1. Er is toestemming van de betrokkene.
 2. Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken.
 3. Gegevens moeten verwerkt worden omdat dat van (acuut) levensbelang is voor de betrokkene of iemand anders.
 4. Gegevens moeten verwerkt worden om een taak van algemeen belang of openbaar gezag goed uit te kunnen voeren.
 5. Gegevens moeten verwerkt worden voor eigen belang en dat belang weegt zwaarder dan de privacy van de betrokkene.

Behoorlijk en transparant:
TCM:

 • Houdt een overzicht bij van alle verwerkingen.
 • Zorgt ervoor dat de gegevens juist zijn.
 • Zorgt ervoor dat niet méér gegevens verwerkt worden dan nodig.
 • Beveiligt de gegevens goed. 

Door deze privacyverklaring op de website te plaatsen informeert TCM betrokkenen dat persoonsgegevens verzameld worden en welke rechten en plichten daarbij horen. TCM geeft persoonsgegevens niet door aan iemand buiten de Europese Unie. Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door TCM. Indien TCM gegevens verzameld heeft mag een betrokkene TCM vragen om:

 • De persoonsgegevens te laten zien die van hem of haar zijn verwerkt.
 • De gegevens te verbeteren of aan te vullen.
 • De gegevens te verwijderen.
 • Tijdelijk niets te doen met de persoonsgegevens.
 • De gegevens digitaal door te sturen naar hem of haar, of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 •  

COOKIES

TCM mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en TCM is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.